Uchwała Nr ZO/042/20o w sprawie P4 Sp. z o.o. z dnia 4 listopada 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/164/20