Uchwała Nr ZO/050/20u w sprawie Lidl Polska Sp. z o.o. z dnia 15 lipca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/046/20, KER/047/20