Uchwała Nr ZO/051/23o z dnia 26 kwietnia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/037/23