Uchwała Nr ZO/052/23o z dnia 26 kwietnia 2023 roku Zespołu Odwoławczego w sprawie o sygn.: KER/142/22