Uchwała Nr ZO 72/16 w sprawie reklamy firmy Nivea Polska Sp. z o.o.