Uchwała Nr ZO/007/21u w sprawie Sanofi Aventis Sp. z o.o. z dnia 17 marca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/011/21