Uchwała Nr ZO/054/23o z dnia 19 lipca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/056/23