Uchwała Nr ZO/057/23u z dnia 19 lipca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/051/23