Uchwała Nr ZO/069/21o z dnia 7 lipca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/049/21