Uchwała Nr ZO 25/11 w sprawie reklamy firmy FHU Matar