Uchwała Nr ZO/070/21u z dnia 30 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt KER/094/21