Uchwała Nr ZO/090/23u z dnia 27 września 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/082/23