Uchwała Nr ZO 10/08 w sprawie reklamy firmy Kino Świat Sp. z o.o.