Uchwała Nr ZO 23/15 w sprawie reklamy firmy LOB S.A.