Uchwała Nr ZO/105/19/44o w sprawie reklamy prasowej środka na żylaki