Uchwała Nr ZO 116/18/62u w sprawie reklamy serialu HBP pt. „Opowieść Podręcznej”