Uchwała Nr ZO 116/18/62u w sprawie reklamy serialu HBP pt. “Opowieść Podręcznej”