Uchwała Nr ZO 132/15 w sprawie reklamy Grupy Żywiec S.A.