Uchwała Nr ZO 117/15 w sprawie reklamy firmy Orange Polska S.A.