Uchwała Nr ZO 119/18/65u w sprawie reklamy kinowej napojów SOTI Natural