Uchwała Nr ZO 12/10 w sprawie reklamy firmy Polkomtel S.A.