Uchwała Nr ZO 12/15 w sprawie reklamy firmy LPP S.A.