Uchwała Nr ZO/121/19/70u w sprawie reklamy internetowej Kompanii Piwowarskiej