Uchwała Nr ZO 03/12 w sprawie reklamy firmy Calz Polska Sp. z o.o.