Uchwała Nr ZO 122/15 w sprawie reklamy firmy Tymbark – MWS Sp. z o.o. Sp. k.