Uchwała Nr ZO/081/21u z dnia 27 lipca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/095/21