Uchwała Nr ZO 128/12 w sprawie reklamy firmy Nivea Polska Sp. z o.o.