Uchwała Nr ZO 129/12 w sprawie reklamy firmy Nivea Polska Sp. z o.o.