Uchwała Nr ZO 129/17 w sprawie reklamy internetowej filmu pt. „Botoks”