Uchwała Nr ZO 128/17 w sprawie reklamy telewizyjnej produktu leczniczego Pikopil