Uchwała Nr ZO/069/22u z dnia 31 sierpnia 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/092/22