Uchwała Nr ZO 07/15 w sprawie reklamy firmy CHDE Polska sp. z o.o. sp. k.