Uchwała Nr ZO 15/13 w sprawie reklamy firmy Sygma Banque Société Anonyme S.A.