Uchwała Nr ZO 16/15 w sprawie reklamy firmy JRBB Sp. z o.o.