Uchwała Nr ZO 52/15 w sprawie reklamy firmy Euro-net Sp. z o.o.