Uchwała Nr ZO 26/12 w sprawie reklamy firmy Polska Telefonia Cyfrowa S.A.