Uchwała Nr ZO 30/13 w sprawie reklamy firmy WALMARK Sp. z o.o.