Uchwała Nr ZO 36/13 w sprawie reklamy firmy Sygma Banque Société Anonyme S.A.