Uchwała Nr ZO 37/11 w sprawie reklamy firmy POLKOMTEL S.A