Uchwała Nr ZO 37/12 w sprawie reklamy firmy Rajasthan Sp. z o.o.