Uchwała Nr ZO 39/16 w sprawie reklamy firmy COBI S.A.