Uchwała Nr ZO 41/10 w sprawie reklamy firmy Guru Gomez