Uchwała Nr ZO 41/18/04u w sprawie reklamy internetowej „Męski Styl” DOMODI Sp. z o.o.