Uchwała Nr ZO 43/12 w sprawie reklamy firmy Open Finance S.A.