Uchwała NR ZO 44/17 w sprawie reklamy internetowej produktu marki Ludwik