Uchwała Nr ZO 51/08 w sprawie reklamy firmy Citroen Polska Sp. z o.o.