Uchwała Nr ZO 54/14 w sprawie reklamy firmy Jeronimo Martins Polska S.A.