Uchwała Nr ZO 57/12 w sprawie reklamy firmy Digital Alea Sp. z o.o.