Uchwała Nr ZO 58/13 w sprawie reklamy firmy Coty Polska Sp. z o.o.