Uchwała Nr ZO 41/17 w sprawie reklamy usług bankowych ING Bank Śląski