Uchwała Nr ZO 74/17 w sprawie reklamy internetowej TIGER „Mocniej, szybciej, celniej, trzeźwiej”